Противодействие коррупции

Противодействие коррупции

Сведения

о доходах
RU/PAGES/ORGANY-VLASTI/IOGV/MINISTERSTVA/FIN/SVEDENIYA-O-DOKHODAKH-RASKHODAKH-OB-IMUSHCHESTVE-I-OBYAZATELSTVAKH-IMUSHCHESTVENNOGO-KHARAKTERA_/SVEDENIYA-O-DOKHODAKH-/ Перейти

Сведения

о расходах
RU/PAGES/ORGANY-VLASTI/IOGV/MINISTERSTVA/FIN/SVEDENIYA-O-DOKHODAKH-RASKHODAKH-OB-IMUSHCHESTVE-I-OBYAZATELSTVAKH-IMUSHCHESTVENNOGO-KHARAKTERA_/SVEDENIYA-O-RASKHODAKH/ Перейти

Антикоррупционная экспертиза

Антикоррупционная экспертиза
RU/PAGES/DOKUMENTY/PROJECTS/MINISTERSTVO-FINANSOV-AMURSKOY-OBLASTI/ Перейти

Просветительские материалы, направленные на профилактику коррупционных правонарушений

RU/PAGES/ANTIKORRUPCIYA/METODICHESKIE-MATERIALY/ Перейти